Dé Máirt 30 Lúnasa 2011

Taifead de Ghaeilge Thír Eoghain cuid II & III, (A recording of Tyrone Irish, part II & III)

Seo cuid a dó agus cuid a trí den taifead a rinneadh ar Ellen Mary Biddy, siar i 1996.

Bheadh sé suimiúil fáil amach cá mhéad de a thuigeann cainteoirí Gaeilge an lae inniu agus foghlaimeoirí go háirithe.

Labhair sí go tapa go dearbh ach ba chainteoir soiléir í. Bhí Gaeilge Thir Eoghain ó thaobh fhoclóir agus gramadach de an chosúil le Gaeilge Thuaisceart Thír Chonall agus ó thaobh blas na bhfocal de, cosúil le Gaeilge lár Thír Chonaill.

This is part two and three of the recording made of Ellen Mary Biddy in 1996.

It would be interesting to find out how much of it is understood by contemporary Irish speakers, especially learners.

She spoke quickly, but clearly. Tyrone Irish was, in terms of vocabulary and grammar very close to that of North Donegal and in terms of 'blas', quite close to central Donegal.

No comments:

Post a Comment